ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمسینک ظرفشویی اخوان توکار

فروش سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل باکسی٬فانتزی٬نیمه فانتزی در فروشگاه احمدی نماینده رسمی شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم بازار تهران کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و توليد سينک های توکار به عنوان بزرگترين توليد کننده سينک ظرفشويی در کشور مطرح می باشد که با توليد حدود 90 مدل سينک توکار سعی بر پاسخگويی به هر نوع سليقه و نيازی از مشتريان محترم را داشته است

زیرکارتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان -روکار300
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12281000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار300-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 10776000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار302
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12281000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار302-S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 10776000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار304
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12281000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار304S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 10776000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار306S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار308S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار306
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11377000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار308
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11377000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار310
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11377000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 9872000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار312
نوع : R25 - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 7970000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار314
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 7970000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار316
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار318
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15154335 ریال
قیمت : 10835000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار318-S
نوع : R25 - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 13048974 ریال
قیمت : 9330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار324S
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16097283 ریال
قیمت : 12073000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار324
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 18081787 ریال
قیمت : 12928000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار326
نوع : R25 - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17030348 ریال
قیمت : 12177000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار326S
نوع : R25 - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 15045845 ریال
قیمت : 10758000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار328
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 14494000 ریال
قیمت : 10363000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار328S
نوع : R 25 - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 12319000 ریال
قیمت : 8808000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار330
نوع : Rect - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 25657710 ریال
قیمت : 18345000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار332
نوع : Rect - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 28598274 ریال
قیمت : 20448000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار334
نوع : Rect - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 19438813 ریال
قیمت : 13899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار336
نوع : Rect - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11762000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار338
نوع : Rect - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11345000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار340
نوع : Rect - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 13080835 ریال
قیمت : 9353000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار342
نوع : Rect - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 10166192 ریال
قیمت : 7625000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار344
نوع : Rect - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 9590000 ریال
قیمت : 6857000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار346
نوع : Rect - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 31246730 ریال
قیمت : 23435000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار348
نوع : Rect - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 21785454 ریال
قیمت : 15577000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار350
نوع : Rect - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 17239442 ریال
قیمت : 12326000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار354
نوع : Rect - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 27336323 ریال
قیمت : 19545000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار360
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13029957 ریال
قیمت : 9316000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار368
نوع : R25 - توکار
120*51CM
قیمت لیست : 94860000 ریال
قیمت : 67825000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار368S
نوع : باکسی - توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5569000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار376
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 152080000 ریال
قیمت : 108737000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار376S
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9319000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار380
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11427000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار380S
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 15982000 ریال
قیمت : 11427000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 6053000 ریال
قیمت : 4328000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 9390000 ریال
قیمت : 6714000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10957000 ریال
قیمت : 7834000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 12132000 ریال
قیمت : 8674000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 9226000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکارجدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 11454000 ریال
قیمت : 8190000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 13520000 ریال
قیمت : 9532000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 8769000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 12253000 ریال
قیمت : 8761000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 8853000 ریال
قیمت : 6330000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 10050000 ریال
قیمت : 7186000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 12487736 ریال
قیمت : 12488000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 10805000 ریال
قیمت : 7726000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 10408000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 6758000 ریال
قیمت : 4832000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 6077000 ریال
قیمت : 4345000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 3863000 ریال
قیمت : 2762000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 11265000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 12389000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 12510000 ریال
قیمت : 8945000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 13517000 ریال
قیمت : 9665000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 9955000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 10950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 11123000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 12626000 ریال
قیمت : 9028000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11390000 ریال
قیمت : 8144000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10709000 ریال
قیمت : 7657000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 11745959 ریال
قیمت : 11746000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10920812 ریال
قیمت : 10921000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9695000 ریال
قیمت : 6932000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9343000 ریال
قیمت : 6680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10134000 ریال
قیمت : 7246000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9343000 ریال
قیمت : 6680000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10134000 ریال
قیمت : 7246000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 10788000 ریال
قیمت : 7713000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 12536000 ریال
قیمت : 8963000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6921000 ریال
قیمت : 4949000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 7357000 ریال
قیمت : 5260000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 9405000 ریال
قیمت : 6725000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 10706000 ریال
قیمت : 7655000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 11275000 ریال
قیمت : 8062000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 11538000 ریال
قیمت : 8250000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 10085000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6993000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9780000 ریال
قیمت : 6993000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 1164000 ریال
قیمت : 832000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11640000 ریال
قیمت : 8323000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار161
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6449000 ریال
قیمت : 4611000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6925000 ریال
قیمت : 4951000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار164
نوع : نیمه فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 5860000 ریال
قیمت : 4981000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار165
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 CM
قیمت لیست : 7294000 ریال
قیمت : 5215000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار301
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار303
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار305
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار307
نوع : R25 - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار309
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار311
نوع : R25 - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار313
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار315
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار317
نوع : R25 - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com