ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمسینک ظرفشویی اخوان توکار

فروش سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل باکسی٬فانتزی٬نیمه فانتزی در فروشگاه احمدی نماینده رسمی شرکت توسعه بازرگانی اخوان جم بازار تهران کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و توليد سينک های توکار به عنوان بزرگترين توليد کننده سينک ظرفشويی در کشور مطرح می باشد که با توليد حدود 90 مدل سينک توکار سعی بر پاسخگويی به هر نوع سليقه و نيازی از مشتريان محترم را داشته است

زیرکارتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان -روکار300
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12882000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار300-S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11303000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار302
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12882000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار304
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 17176172 ریال
قیمت : 12882000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار304S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15070811 ریال
قیمت : 11303000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار306S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار308S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار306
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار308
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار310
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 15912524 ریال
قیمت : 11934000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار310S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 13807163 ریال
قیمت : 10355000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار312
نوع : باکسی - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار314
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار316
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 11146408 ریال
قیمت : 8360000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار318
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 15154335 ریال
قیمت : 11366000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار318-S
نوع : باکسی - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 13048974 ریال
قیمت : 9787000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار324S
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 16097283 ریال
قیمت : 12073000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار324
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 18081787 ریال
قیمت : 13561000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار326
نوع : باکسی - توکار
100*50 CM
قیمت لیست : 17030348 ریال
قیمت : 12773000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار326S
نوع : باکسی - توکار
100*50CM
قیمت لیست : 15045845 ریال
قیمت : 11284000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار328
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار328S
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار330
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 25657710 ریال
قیمت : 19243000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار332
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 28598274 ریال
قیمت : 21449000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار334
نوع : باکسی - توکار
75.5*50 cm
قیمت لیست : 19438813 ریال
قیمت : 14579000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار336
نوع : باکسی - توکار
77*50 cm
قیمت لیست : 15683000 ریال
قیمت : 11762000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار338
نوع : باکسی - توکار
65*50 cm
قیمت لیست : 15127000 ریال
قیمت : 11345000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار340
نوع : باکسی - توکار
52.5*50 cm
قیمت لیست : 13080835 ریال
قیمت : 9811000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار342
نوع : باکسی - توکار
43*50 cm
قیمت لیست : 10166192 ریال
قیمت : 7625000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار344
نوع : باکسی - توکار
39*50 cm
قیمت لیست : 9590000 ریال
قیمت : 7193000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار346
نوع : باکسی - توکار
140*50 cm
قیمت لیست : 31246730 ریال
قیمت : 23435000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار348
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 21785454 ریال
قیمت : 16339000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار350
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 17239442 ریال
قیمت : 12930000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار354
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 27336323 ریال
قیمت : 20502000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار360
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
قیمت لیست : 13029957 ریال
قیمت : 9772000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار368
نوع : باکسی - توکار
120*51CM
قیمت لیست : 94860000 ریال
قیمت : 71145000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار368S
نوع : باکسی - توکار
120*51 CM
قیمت لیست : 7789000 ریال
قیمت : 5842000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار376
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 152080000 ریال
قیمت : 114060000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار376S
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
قیمت لیست : 13033000 ریال
قیمت : 9775000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار380
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار380S
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار1
نوع : فانتزی - توکار
62 cm * 50 cm
قیمت لیست : 5165000 ریال
قیمت : 3874000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار2
نوع : فانتزی - توکار
62*50 cm
قیمت لیست : 8407914 ریال
قیمت : 6306000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار4
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9820743 ریال
قیمت : 7366000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8141000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار6-CR
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 10854261 ریال
قیمت : 8141000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکارجدید 6
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 10242696 ریال
قیمت : 7682000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار8
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 12128734 ریال
قیمت : 9097000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار10
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6577000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار12
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 101038431 ریال
قیمت : 75779000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار14
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 7946475 ریال
قیمت : 5960000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار15
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 9024738 ریال
قیمت : 6769000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار16
نوع : فانتزی - توكار
138*50 cm
قیمت لیست : 12487736 ریال
قیمت : 9366000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار18
نوع : فانتزی - توكار
120*44 cm
قیمت لیست : 9677320 ریال
قیمت : 7258000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار19
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7806000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار20
نوع : فانتزی - توكار
55 cm
قیمت لیست : 6088124 ریال
قیمت : 4566000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار21
نوع : فانتزی - توكار
41 cm
قیمت لیست : 5474550 ریال
قیمت : 4106000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار22
نوع : فانتزی - توكار
43 cm
قیمت لیست : 3317555 ریال
قیمت : 2488000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار43
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 11265153 ریال
قیمت : 8449000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار44
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 12389252 ریال
قیمت : 9292000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار47
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 11270305 ریال
قیمت : 8453000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار49
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 12177238 ریال
قیمت : 9133000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار65
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 9955407 ریال
قیمت : 7467000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار67
نوع : فانتزی - توكار
84*50
قیمت لیست : 10949857 ریال
قیمت : 8212000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار69
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 11122511 ریال
قیمت : 8342000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار71
نوع : فانتزی - توكار
84*50 cm
قیمت لیست : 11295996 ریال
قیمت : 8472000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار72
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10204261 ریال
قیمت : 7653000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار73
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9606043 ریال
قیمت : 7205000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار82
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 11745959 ریال
قیمت : 8809000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار88
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10920812 ریال
قیمت : 8191000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار108
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8733492 ریال
قیمت : 6550000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار109
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار110
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6847000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار113
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8416977 ریال
قیمت : 6313000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار114
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 9129486 ریال
قیمت : 6847000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار119
نوع : فانتزی - توکار
100*50 cm
قیمت لیست : 9718204 ریال
قیمت : 7289000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار130
نوع : فانتزی - توكار
116*50 cm
قیمت لیست : 11217496 ریال
قیمت : 8413000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-CR
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6234771 ریال
قیمت : 4676000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-CR-SP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 4971000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار138
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 7992000 ریال
قیمت : 5994000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار139
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 9594262 ریال
قیمت : 7196000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار140
نوع : فانتزی - توكار
80*50 cm
قیمت لیست : 10106544 ریال
قیمت : 7580000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار141
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 10343817 ریال
قیمت : 7758000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار145
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7806000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار147-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 8899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار147
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7806000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار156
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7806000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار157
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6577000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار158
نوع : فانتزی - توكار
100*50 cm
قیمت لیست : 8769059 ریال
قیمت : 6577000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار159-NEW
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 11865031 ریال
قیمت : 8899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار159
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7806000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار160
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 10408031 ریال
قیمت : 7806000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار161-SP
نوع : فانتزی - توكار
120*50 cm
قیمت لیست : 6237973 ریال
قیمت : 4678000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار164
نوع : نیمه فانتزی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار165
نوع : نیمه فانتزی - توکار
120*50 CM
سینک ظرفشویی اخوان -روکار301
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار303
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار305
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار307
نوع : باکسی - توکار
120*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار309
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار311
نوع : باکسی - توکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار313
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار315
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار317
نوع : باکسی - توکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار180
نوع : شیشه و استیل - توکار
80*51 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار181
نوع : شیشه و استیل - توکار
100*51 cm
قیمت لیست : 10458000 ریال
قیمت : 10458000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار182
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*51 cm
قیمت لیست : 11570000 ریال
قیمت : 11570000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار183
نوع : شیشه و استیل - توکار
120*52 cm
قیمت لیست : 8114000 ریال
قیمت : 8114000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار184
نوع : شیشه و استیل - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 8135000 ریال
قیمت : 8135000 ریال

نا موجود

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com