ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمسینک ظرفشویی اخوان روکار

فروش سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل باکسی٬فانتزی٬نیمه فانتزی در فروشگاه احمدی نماینده رسمی گروه صنعتی اخوان جم در بازار تهران | کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و توليد سينک های روکار به عنوان بزرگترين توليد کننده سينک ظرفشويی در کشور مطرح می باشد که با توليد حدود 70 مدل سينک روکار سعی بر پاسخگويی به هر نوع سليقه و نيازی از مشتريان محترم را داشته است

زیرکارتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان -روکار320-S
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 14017771 ریال
قیمت : 10023000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار320
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 16123132 ریال
قیمت : 11528000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار322
نوع : R25 - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 15009672 ریال
قیمت : 10732000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار362
نوع : R25 - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13872389 ریال
قیمت : 9919000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار364
نوع : R25 - روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 93190000 ریال
قیمت : 66631000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار364S
نوع : R25 - روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 76230000 ریال
قیمت : 54504000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار372
نوع : R25 - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6749000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار372S
نوع : R25 - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5221000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار378
نوع : R25 - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار376S
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 11717000 ریال
قیمت : 8378000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12980000 ریال
قیمت : 9281000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 11103137 ریال
قیمت : 11103000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 9126000 ریال
قیمت : 6525000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 10343000 ریال
قیمت : 7395000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 14580000 ریال
قیمت : 10425000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11224000 ریال
قیمت : 8025000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11061000 ریال
قیمت : 7909000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 4614000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 5402000 ریال
قیمت : 3862000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 5144000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 5144000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 5812000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 5812000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 11841907 ریال
قیمت : 11842000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 6398000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 7818000 ریال
قیمت : 5590000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10688000 ریال
قیمت : 7642000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11642385 ریال
قیمت : 11642000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 137587000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 9391000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11841000 ریال
قیمت : 8466000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 14095000 ریال
قیمت : 10078000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11625000 ریال
قیمت : 8312000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 10965000 ریال
قیمت : 7840000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12468552 ریال
قیمت : 12469000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6915000 ریال
قیمت : 6915000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7922000 ریال
قیمت : 5664000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 9747000 ریال
قیمت : 6969000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 10499000 ریال
قیمت : 7507000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 9747000 ریال
قیمت : 6969000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 10499000 ریال
قیمت : 7507000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6546000 ریال
قیمت : 4680000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 4292000 ریال
قیمت : 3069000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 3693000 ریال
قیمت : 2640000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4565000 ریال
قیمت : 3264000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3934000 ریال
قیمت : 2813000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3460000 ریال
قیمت : 3460000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 5762000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13320000 ریال
قیمت : 9524000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 6695000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار136-NEW-CRSP
نوع : نیمه فانتزی - توکار
116*50 cm
قیمت لیست : 6627884 ریال
قیمت : 5634000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 11268000 ریال
قیمت : 8057000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 11475000 ریال
قیمت : 8205000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 12310000 ریال
قیمت : 8802000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12690000 ریال
قیمت : 10787000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 12517000 ریال
قیمت : 8950000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 125170000 ریال
قیمت : 89497000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5448000 ریال
قیمت : 3895000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6452000 ریال
قیمت : 4613000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6889000 ریال
قیمت : 4926000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5710000 ریال
قیمت : 4083000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4395000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6452000 ریال
قیمت : 4613000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6889000 ریال
قیمت : 4926000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5710000 ریال
قیمت : 4083000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4395000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6452000 ریال
قیمت : 4613000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6889000 ریال
قیمت : 4926000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5710000 ریال
قیمت : 4083000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 6147000 ریال
قیمت : 4395000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکارتک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com