ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمسینک ظرفشویی اخوان روکار

فروش سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل باکسی٬فانتزی٬نیمه فانتزی در فروشگاه احمدی نماینده رسمی گروه صنعتی اخوان جم در بازار تهران | کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و توليد سينک های روکار به عنوان بزرگترين توليد کننده سينک ظرفشويی در کشور مطرح می باشد که با توليد حدود 70 مدل سينک روکار سعی بر پاسخگويی به هر نوع سليقه و نيازی از مشتريان محترم را داشته است

زیرکارتوکارروکار


سینک ظرفشویی اخوان -روکار320-S
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 14017771 ریال
قیمت : 10513000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار320
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 16123132 ریال
قیمت : 12092000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار322
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 15009672 ریال
قیمت : 11257000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار362
نوع : باکسی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 13872389 ریال
قیمت : 10404000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار364
نوع : باکسی - روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 93190000 ریال
قیمت : 69893000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار364S
نوع : باکسی - روکار
120*60 CM
قیمت لیست : 76230000 ریال
قیمت : 57173000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار372
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8999000 ریال
قیمت : 6749000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار372S
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 7302000 ریال
قیمت : 5477000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار378
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار376S
نوع : باکسی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار23
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 10505593 ریال
قیمت : 7879000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار25
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11617418 ریال
قیمت : 8713000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار29
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 11103137 ریال
قیمت : 8327000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار31
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 8192651 ریال
قیمت : 6144000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار32
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 9288966 ریال
قیمت : 6967000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار33
نوع : فانتزی - روکار
140*60 cm
قیمت لیست : 13056410 ریال
قیمت : 9792000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار35
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8398000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار36
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9909201 ریال
قیمت : 7432000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار37
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 4613568 ریال
قیمت : 3460000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار38
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 4866295 ریال
قیمت : 4866000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار39
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 5144000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار39-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 5144000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار40
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cn
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 5812000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار40-S
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 5812000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار41
نوع : فانتزی - روکار
100*60
قیمت لیست : 11841907 ریال
قیمت : 8881000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار51
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*50 cm
قیمت لیست : 6398026 ریال
قیمت : 4799000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار52
نوع : نیمه فانتزی - روکار
150*60 cm
قیمت لیست : 7042782 ریال
قیمت : 5282000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار53
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 9617206 ریال
قیمت : 7213000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار55
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11642385 ریال
قیمت : 8732000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار57
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 137586670 ریال
قیمت : 103190000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار59
نوع : فانتزی - روکار
100*50
قیمت لیست : 9391482 ریال
قیمت : 7044000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار60
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 10661049 ریال
قیمت : 7996000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار61
نوع : فانتزی - روکار
150*60
قیمت لیست : 12697556 ریال
قیمت : 9523000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار74
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 10416094 ریال
قیمت : 7812000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار75
نوع : فانتزی - روكار
100*60 cm
قیمت لیست : 9835606 ریال
قیمت : 7377000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12468552 ریال
قیمت : 9351000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار101
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 6915000 ریال
قیمت : 5186000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار103
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 7136563 ریال
قیمت : 5352000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار111
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6585000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار112
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7094000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار115
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 8780382 ریال
قیمت : 6585000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار116
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 9458430 ریال
قیمت : 7094000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار121
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5896694 ریال
قیمت : 4423000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار123
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*50 cm
قیمت لیست : 3865899 ریال
قیمت : 2899000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار124
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*50 cm
قیمت لیست : 3326650 ریال
قیمت : 2495000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار125
نوع : نیمه فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 4112082 ریال
قیمت : 3084000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار126
نوع : نیمه فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 3543523 ریال
قیمت : 2658000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار127
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 3460000 ریال
قیمت : 2595000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار133
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5762000 ریال
قیمت : 4322000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار134
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11923908 ریال
قیمت : 8943000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار135
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6695000 ریال
قیمت : 5021000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار142
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 10100591 ریال
قیمت : 7575000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار143
نوع : فانتزی - روکار
80*60 cm
قیمت لیست : 10287376 ریال
قیمت : 7716000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار144
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 11038831 ریال
قیمت : 8279000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار146
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8398000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار148-EW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 12690000 ریال
قیمت : 9518000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار148
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8398000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار149
نوع : فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 11197782 ریال
قیمت : 8398000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار162
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 11197000 ریال
قیمت : 8398000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار163
نوع : فانتزی - روکار
100*60 cm
قیمت لیست : 5139000 ریال
قیمت : 3854000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار150
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار150-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار151
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3858000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار151-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار152
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار152-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار153
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3858000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار153-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5223713 ریال
قیمت : 3918000 ریال
سینک ظرفشویی اخوان -روکار154
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 5812315 ریال
قیمت : 4359000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار154-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 6205428 ریال
قیمت : 4654000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار155
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5144023 ریال
قیمت : 3858000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکار155-SP
نوع : نیمه فانتزی - روکار
120*50 cm
قیمت لیست : 5537136 ریال
قیمت : 4153000 ریال

نا موجود
سینک ظرفشویی اخوان -روکارتک لگنه براق 50*80
نوع : معمولی - روکار
80*50
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان -روکار80*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
80*60
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*50 تک لگنه آبی
نوع : معمولی - روکار
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*50 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*50 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*50 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*60 تک لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm
سینک ظرفشویی اخوان -روکار100*60 دو لگنه براق
نوع : معمولی - روکار
100*60 cm

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com