ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمهود آشپزخانه اخوان

فروشگاه احمدی
نمایندگی رسمی فروش هود اخوان در بازار تهران
خرید اینترنتی انواع هود مورب , شومینه ای , زیرکابینتی , مخفی اخوان
کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و توليد انواع هود آشپزخانه شومنه ای در جهت تعمين هر نوع سليقه ای برنامه مفصلی را ارائه کرده است .مکش قوی و صدای کم به همراه 20 ماه گارانتی و خدمات پس از فروش گسترده آسايش و آرامش را به
مشتريان محترم هديه ميکند
اخوان اولين و بزرگترين توليد كننده هود در خاورميانه
با نیم قرن سابقه درخشان در صنعت ایران - استادارد مدیریت کیفیت از ایتالیا
دارنده استاندارد ایران و استاندارد اروپا , برنده تندیس طلایی کیفیت از سوئیس و آلمان
منتخب موسسه استاندرد ایران در سالهای 1387 الی 1391
تندیس طلایی استاندارد در سال 1391
دارنده گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1392
برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت در دو سال متوالی 1391 و 1392
برگزیده زرین کنگره ملی حماسه اقتصادی در دو سال 1392

مخفیزیرکابینتیشومینه ایمورب


هود آشپزخانه اخوان -موربH1
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10486097 ریال
قیمت : 7550000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH1-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10641506 ریال
قیمت : 7662000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH2
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 6500000 ریال
قیمت : 4680000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH4
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12528929 ریال
قیمت : 9021000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH10
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 9368934 ریال
قیمت : 6746000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH11
نوع : شومینه ای
80-90* 50 cm
قیمت لیست : 10384835 ریال
قیمت : 7477000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH11-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10540244 ریال
قیمت : 7589000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH16
نوع : زیر کابنتی
90*50 cm
قیمت لیست : 8640000 ریال
قیمت : 6221000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH16-60
نوع : زیر کابنتی
60*50 cm
قیمت لیست : 7960000 ریال
قیمت : 5731000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH17
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 10765387 ریال
قیمت : 7751000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH18
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9770820 ریال
قیمت : 7035000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH18-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 9918460 ریال
قیمت : 7141000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH19
نوع : شومینه ای
90 * 36 X 60 cm
قیمت لیست : 7209000 ریال
قیمت : 5190000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH20
نوع : شومینه ای
90*50 7026283
قیمت لیست : 10774425 ریال
قیمت : 7758000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH20-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10922065 ریال
قیمت : 7864000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH21
نوع : شومینه ای
74 cm 9862458
قیمت لیست : 15124387 ریال
قیمت : 10890000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH22
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12106424 ریال
قیمت : 8717000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH23
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10765387 ریال
قیمت : 7751000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH24
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11323968 ریال
قیمت : 8153000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH25
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11323968 ریال
قیمت : 8153000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH26
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 7384675 ریال
قیمت : 5317000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH27
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12432785 ریال
قیمت : 8952000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH27-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12544680 ریال
قیمت : 9032000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH28
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11417959 ریال
قیمت : 8221000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH28-G
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11573368 ریال
قیمت : 8333000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH28-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11840673 ریال
قیمت : 8525000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH29
نوع : جزیره
90*50 cm
قیمت لیست : 14512192 ریال
قیمت : 10449000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH30
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 11479377 ریال
قیمت : 8265000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH31
نوع : شومینه ای
60*50 cm
قیمت لیست : 10082923 ریال
قیمت : 7260000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH32-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15863930 ریال
قیمت : 11422000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH32-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15366620 ریال
قیمت : 11064000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH33-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16534408 ریال
قیمت : 11905000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH33-TS
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16534408 ریال
قیمت : 11905000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH34-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 18571472 ریال
قیمت : 13371000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH35
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11615833 ریال
قیمت : 8363000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH36
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 10729906 ریال
قیمت : 7726000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH37
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 9374524 ریال
قیمت : 6750000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH38
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13878096 ریال
قیمت : 9992000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH39
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 12923563 ریال
قیمت : 9305000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH42
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11504206 ریال
قیمت : 8283000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH43-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 19457308 ریال
قیمت : 14009000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH44-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15472601 ریال
قیمت : 11140000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH45-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 16197000 ریال
قیمت : 11662000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH46-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15876000 ریال
قیمت : 11431000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH47
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11779161 ریال
قیمت : 8481000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH49
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11515867 ریال
قیمت : 8291000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH49-TS
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12247936 ریال
قیمت : 8819000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH51-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16047147 ریال
قیمت : 11554000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH51-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13508833 ریال
قیمت : 9726000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH52-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 11528955 ریال
قیمت : 8301000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH53-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15480052 ریال
قیمت : 11146000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH54
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH55-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15481459 ریال
قیمت : 11147000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH56 _ H49-60 CM
نوع : شومینه ای
60*50 cm
هود آشپزخانه اخوان -موربH57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 13672000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH57-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 21532446 ریال
قیمت : 15503000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 19045472 ریال
قیمت : 13713000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 12909893 ریال
قیمت : 9295000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13978881 ریال
قیمت : 10065000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 13455605 ریال
قیمت : 9688000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH61-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16522933 ریال
قیمت : 11897000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14733191 ریال
قیمت : 10608000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH63-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16375057 ریال
قیمت : 11790000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 13831473 ریال
قیمت : 9959000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 15695000 ریال
قیمت : 11300000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-T
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 8365000 ریال
قیمت : 6023000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TP
نوع : مخفی
70*30 CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9864213 ریال
قیمت : 7398000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TM
نوع : مخفی
70*30 CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TG
نوع : مخفی
70*30 CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9339773 ریال
قیمت : 6725000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9565917 ریال
قیمت : 6887000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TCS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9701604 ریال
قیمت : 6985000 ریال

نا موجود
هود آشپزخانه اخوان -موربH66-MF
نوع : مورب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 17000000 ریال
قیمت : 12240000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH64-TW
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 9864213 ریال
قیمت : 7102000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14465000 ریال
قیمت : 10415000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14017409 ریال
قیمت : 10093000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH67-T
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 13199512 ریال
قیمت : 9504000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 23745185 ریال
قیمت : 17097000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 14768000 ریال
قیمت : 10633000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -مورب72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 14360183 ریال
قیمت : 10339000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -مورب72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 16900000 ریال
قیمت : 12168000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 12015162 ریال
قیمت : 8651000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH74
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 14382798 ریال
قیمت : 10356000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH75
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 13672000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -مورب75-B
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18988394 ریال
قیمت : 13672000 ریال
هود آشپزخانه اخوان -موربH77
نوع : مورب
90*50CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH78
نوع : مورب
90*50CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH78-A
نوع : مورب
هود آشپزخانه اخوان -موربH80
نوع : مورب
90*50CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH81
نوع : مورب
90*50CM
هود آشپزخانه اخوان -موربH89
نوع : مورب
90*50CM

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com