ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمفر توكار اخوان

فروشگاه اخوان
AkhavanBazar نمایندگی رسمی فروش فر اخوان در بازار تهران
خرید اینترنتی فر توكار اخوان باانرژی مصرفی گاز و برق , برقی , گازی
کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و تولید انواع فرهای توکار با ظاهر استیل ، شیشه استیل و شیشه ای و استفاده از تکنولوژی روز اروپا ، محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان گذاشته است . یکی از مزیت های فر اخوان قیمت آن میباشد که این امر با استفاده از پشرفته ترین دستگاهای تولید مسیر شده است . دریافت گرید در مصرف انرژی از دیگرمزیت های این محصول میباشد که مهر تایید ی بر کیفیت آن میباشد
اخوان اولين و بزرگترين توليد كننده فر توكار در خاورميانه - با نیم قرن سابقه درخشان در صنعت ایران
دارنده استاندارد ایران و استاندارد اروپا - برنده تندیس طلایی کیفیت از سوئیس و آلمان
استاندارد مدیریت کیفیت از ایتالیا
منتخب موسسه استاندرد ایران در سالهای 1387 الی 1391
دارنده تندیس طلایی استاندارد در سال 1391
دارنده گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1392
برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت در دو سال متوالی 1391 و 1392
برگزیده زرین کنگره ملی حماسه اقتصادی در دو سال 1391 و 1392

گازیبرقیگاز و برق


فر توكار اخوان -گاز و برقF2
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28235204 ریال
قیمت : 22588000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF3
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29063481 ریال
قیمت : 23251000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF4
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28656484 ریال
قیمت : 22925000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF5
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29012544 ریال
قیمت : 23210000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF6
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29239335 ریال
قیمت : 23391000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF7
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29071204 ریال
قیمت : 23257000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF8
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 30027733 ریال
قیمت : 24022000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF10
نوع : گاز و برق - شیشه رفلكتيو و استیل ساحلی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28656484 ریال
قیمت : 22925000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF11
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28479376 ریال
قیمت : 22784000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF12
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28479376 ریال
قیمت : 22784000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF13
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28585438 ریال
قیمت : 22868000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF14
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28757522 ریال
قیمت : 23006000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF15
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28669921 ریال
قیمت : 22936000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF16
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 30498000 ریال
قیمت : 24398000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF17
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28677055 ریال
قیمت : 22942000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF18
نوع : گاز و برق - شیشه سفید - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 31194920 ریال
قیمت : 24956000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29706798 ریال
قیمت : 23765000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 45195000 ریال
قیمت : 36156000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF20-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 41987000 ریال
قیمت : 33590000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 38871835 ریال
قیمت : 31097000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF21-WR
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35663533 ریال
قیمت : 28531000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39787000 ریال
قیمت : 31830000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF22-WR
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 36579179 ریال
قیمت : 29263000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 36492213 ریال
قیمت : 29194000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34685668 ریال
قیمت : 27749000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 41602703 ریال
قیمت : 33282000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF25-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 38394402 ریال
قیمت : 30716000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46659184 ریال
قیمت : 37327000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46373410 ریال
قیمت : 37099000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29815272 ریال
قیمت : 23852000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44944537 ریال
قیمت : 35956000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39175878 ریال
قیمت : 31341000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF30-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35967577 ریال
قیمت : 28774000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توكار اخوان -گاز و برقF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 47282692 ریال
قیمت : 37826000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 42953000 ریال
قیمت : 34362000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 42380000 ریال
قیمت : 33904000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51930000 ریال
قیمت : 41544000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF35-WR
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 49024163 ریال
قیمت : 39219000 ریال

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com