ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمفر توكار اخوان

فروشگاه اخوان
AkhavanBazar نمایندگی رسمی فروش فر اخوان در بازار تهران
خرید اینترنتی فر توكار اخوان باانرژی مصرفی گاز و برق , برقی , گازی
کارخانه صنعتی اخوان جم با طراحی و تولید انواع فرهای توکار با ظاهر استیل ، شیشه استیل و شیشه ای و استفاده از تکنولوژی روز اروپا ، محصولی با کیفیت در اختیار مصرف کنندگان گذاشته است . یکی از مزیت های فر اخوان قیمت آن میباشد که این امر با استفاده از پشرفته ترین دستگاهای تولید مسیر شده است . دریافت گرید در مصرف انرژی از دیگرمزیت های این محصول میباشد که مهر تایید ی بر کیفیت آن میباشد
اخوان اولين و بزرگترين توليد كننده فر توكار در خاورميانه - با نیم قرن سابقه درخشان در صنعت ایران
دارنده استاندارد ایران و استاندارد اروپا - برنده تندیس طلایی کیفیت از سوئیس و آلمان
استاندارد مدیریت کیفیت از ایتالیا
منتخب موسسه استاندرد ایران در سالهای 1387 الی 1391
دارنده تندیس طلایی استاندارد در سال 1391
دارنده گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1392
برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت در دو سال متوالی 1391 و 1392
برگزیده زرین کنگره ملی حماسه اقتصادی در دو سال 1391 و 1392

گازیبرقیگاز و برق


فر توكار اخوان -گاز و برقF2
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 33544000 ریال
قیمت : 29519000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF3
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34528000 ریال
قیمت : 30385000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF4
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34044000 ریال
قیمت : 29959000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF5
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34467000 ریال
قیمت : 30331000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF6
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34737000 ریال
قیمت : 30569000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF7
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34537000 ریال
قیمت : 30393000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF8
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35673000 ریال
قیمت : 31392000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF10
نوع : گاز و برق - شیشه رفلكتيو و استیل ساحلی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34044000 ریال
قیمت : 29959000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF11
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 33834000 ریال
قیمت : 29774000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF12
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 33834000 ریال
قیمت : 29774000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF13
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 33960000 ریال
قیمت : 29885000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF14
نوع : گاز و برق - استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28757522 ریال
قیمت : 28758000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF15
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 31536000 ریال
قیمت : 25229000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF16
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 36232000 ریال
قیمت : 31884000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF17
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 34069000 ریال
قیمت : 29981000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF18
نوع : گاز و برق - شیشه سفید - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 37060000 ریال
قیمت : 32613000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35292000 ریال
قیمت : 31057000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 52200000 ریال
قیمت : 52200000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF20-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 48495000 ریال
قیمت : 42676000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44897000 ریال
قیمت : 39509000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF21-WR
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 41192000 ریال
قیمت : 36249000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 45955000 ریال
قیمت : 40440000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF22-WR
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 42249000 ریال
قیمت : 37179000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF23
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 42149000 ریال
قیمت : 37091000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 40062000 ریال
قیمت : 35255000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 48052000 ریال
قیمت : 42286000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF25-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44346000 ریال
قیمت : 39024000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 52352000 ریال
قیمت : 46070000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 52031000 ریال
قیمت : 45787000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35421000 ریال
قیمت : 31170000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51910000 ریال
قیمت : 45681000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 45249000 ریال
قیمت : 39819000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF30-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 41543000 ریال
قیمت : 36558000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : + ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توكار اخوان -گاز و برقF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 53052000 ریال
قیمت : 46686000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 49610000 ریال
قیمت : 43657000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 48948000 ریال
قیمت : 43074000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 57127000 ریال
قیمت : 57127000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF35-WR
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 53927000 ریال
قیمت : 47456000 ریال

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com