ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جمفر توكار اخوان برقی

گازیبرقیگاز و برق


فر توكار اخوان -گاز و برقF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29706798 ریال
قیمت : 23765000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 45195000 ریال
قیمت : 36156000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF20-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 41987000 ریال
قیمت : 33590000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 41602703 ریال
قیمت : 33282000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF25-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 38394402 ریال
قیمت : 30716000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF26
نوع : برقی - شیشه رفلكتيو و استیل هلالی - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46659184 ریال
قیمت : 37327000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46373410 ریال
قیمت : 37099000 ریال

نا موجود
فر توكار اخوان -گاز و برقF29
نوع : برقی - شیشه هلالی - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44944537 ریال
قیمت : 35956000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39175878 ریال
قیمت : 31341000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF30-WR
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 35967577 ریال
قیمت : 28774000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF31
نوع : برقی - شیشه - توكار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 0 ریال
قیمت : 0 ریال

در حال تولید
فر توكار اخوان -گاز و برقF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 47282692 ریال
قیمت : 37826000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51930000 ریال
قیمت : 41544000 ریال
فر توكار اخوان -گاز و برقF35-WR
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 49024163 ریال
قیمت : 39219000 ریال

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com