ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جممحصولات جدید اخوان فر

فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان -سینک148-NEW
نوع : فانتزی - روکار
120*60 cm
قیمت لیست : 14080000 ریال
قیمت : 10067000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکVونوس 20
نوع : شیشه ضد خش - 5 شعله - توکار
86*50 cm
قیمت لیست : 24950000 ریال
قیمت : 21208000 ریال

در حال تولید
محصولات جدید اخوان -سینکF35
نوع : برقی - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 51933000 ریال
قیمت : 38950000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF34
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 40362000 ریال
قیمت : 30272000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF33
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 29750399 ریال
قیمت : 22313000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF32
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 47283000 ریال
قیمت : 35462000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF30
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 37310000 ریال
قیمت : 27983000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF29
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 44945000 ریال
قیمت : 33709000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF28
نوع : گازی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28395000 ریال
قیمت : 21296000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF27
نوع : برقی - شیشه و استيل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46374000 ریال
قیمت : 34781000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF26
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 46659184 ریال
قیمت : 34994000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF25
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 39621622 ریال
قیمت : 29716000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF24
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 33033969 ریال
قیمت : 24775000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF22
نوع : گاز و برق - شیشه و استیل - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 37893000 ریال
قیمت : 28420000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF21
نوع : گاز و برق - شیشه ای - توکار
90*50 cm
قیمت لیست : 37020795 ریال
قیمت : 27766000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF20
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 43042610 ریال
قیمت : 32282000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکF19
نوع : برقی - شیشه ای - توکار
60*60*55 cm
قیمت لیست : 28292189 ریال
قیمت : 21219000 ریال

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com