ورود کاربران 0
لوگوی محصولات اخوان جممحصولات جدید اخوان هود

فرگازهود سینک


محصولات جدید اخوان -سینکH72
نوع : مورب - شیشه محدب
90*52 cm
قیمت لیست : 18933000 ریال
قیمت : 15714000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH73
نوع : مورب - شیشه تخت
90*50 cm
قیمت لیست : 17715000 ریال
قیمت : 14703000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH69
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 30443000 ریال
قیمت : 25268000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-TB
نوع : مورب - شیشه محدب
90*50 cm
قیمت لیست : 18411000 ریال
قیمت : 15281000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینک72-B-MF
نوع : مورب - شیشه محدب - موتور فلزی
90*50 cm
قیمت لیست : 19155000 ریال
قیمت : 15899000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH67-T - 51-60 cm
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 16923000 ریال
قیمت : 14046000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH74
نوع : مورب
90@50 CM
قیمت لیست : 18440000 ریال
قیمت : 15305000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18545000 ریال
قیمت : 15392000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH66-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 19289000 ریال
قیمت : 16010000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH65-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17972000 ریال
قیمت : 14917000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-Tw
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12647000 ریال
قیمت : 10497000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-T
نوع : مخفی
70*30cm
قیمت لیست : 10724000 ریال
قیمت : 8901000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TB
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12487000 ریال
قیمت : 10364000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TS
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12585000 ریال
قیمت : 10446000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH64-TC
نوع : مخفی
70*30 CM
قیمت لیست : 12438000 ریال
قیمت : 10324000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH63-W
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 20122000 ریال
قیمت : 16701000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17733000 ریال
قیمت : 14718000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH63-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18477000 ریال
قیمت : 14782000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH62-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18889000 ریال
قیمت : 15111000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T-60CM
نوع : مورب
60*50 cm
قیمت لیست : 17922000 ریال
قیمت : 14875000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-T
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 17922000 ریال
قیمت : 14875000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH61-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18666000 ریال
قیمت : 15493000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH59-4S
نوع : شومینه ای
90*50 cm
قیمت لیست : 16552000 ریال
قیمت : 13738000 ریال

نا موجود
محصولات جدید اخوان -سینکH58-T
نوع : مورب
80*50 cm
قیمت لیست : 24418000 ریال
قیمت : 20267000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH57-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 25088000 ریال
قیمت : 20823000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH56 _ H49-60 CM
نوع : مورب
60*50 cm
محصولات جدید اخوان -سینکH57-4S
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 24345000 ریال
قیمت : 21424000 ریال
محصولات جدید اخوان -سینکH51-MF
نوع : مورب
90*50 cm
قیمت لیست : 18063000 ریال
قیمت : 14992000 ریال

نظرات کاربرانثبت نظر شما
نام / شرکت
ایمیل
شماره تلفن
پیشنهاد | انتقاد | نظرات | سوالات

نمایندگی شرکت اخوان جم | لینکها
سینک، گاز، هود، فر و انواع شیر آلات
021 3353 1664 + 021 3353 1641 | info@ahmadisink.com